19 kwietnia 2022 Udostępnij

Kompleksowy przewodnik po zarządzaniu personelem

Firma, która chce odnieść sukces, musi dysponować dobrej jakości programem zarządzania personelem. Jeśli tak się nie stanie, pracownicy nie będą mieli żadnego punktu odniesienia, żadnych wskazówek, nie będzie żadnych zasad ani wytycznych odnoszących się do organizacji, a w firmie zapanuje wielki bałagan.

Każda firma w jakiś sposób zarządza personelem, ale czy Twoja jest tak efektywna, jak mogłaby być? Czy wiesz, że istnieją różne style zarządzania personelem i że być może mógłbyś zmienić swoje podejście na takie, które będzie lepiej dostosowane do potrzeb Twoich pracowników?

Zarządzanie personelem nie musi cały czas opierać się na zasadach i przepisach, a cały ten temat dotyczy wielu sytuacji formalnych i nieformalnych. Ważne jest, aby od samego początku zadbać o to, by pracownicy czuli się wspierani i motywowani, a jednocześnie mieli ramy wytycznych, w których mogą pracować.

Dowiedzmy się więcej o świecie zarządzania personelem, a być może poznamy kilka stylów, których być może nie znamy.

Czym jest zarządzanie personelem?

Trudno jest całkowicie zdefiniować, czym jest zarządzanie personelem, ponieważ obejmuje ono tak szeroki zakres podkategorii. Ogólnie rzecz biorąc, zarządzanie personelem to sposób, w jaki zarządza się pracownikami w organizacji, np. udzielanie wskazówek, rozwój pracowników poprzez szkolenia i rozwój osobisty, określanie potrzeb szkoleniowych, rozwiązywanie problemów, bycie źródłem informacji i motywacji, a także kwestie bardziej formalne, takie jak problemy dyscyplinarne i zarządzanie polityką w miejscu pracy. Mówiąc prościej, na kierownictwie kończy się odpowiedzialność, dlatego musi być ono sprawowane we właściwy sposób, aby motywować pracowników do dawania z siebie wszystkiego w pracy, a tym samym podnosić morale i wydajność.

Złe zarządzanie źle się skończy. To naprawdę takie proste. Pracownikom o nieodpowiednim stylu zarządzania będzie brakowało motywacji, prawdopodobnie będą niezadowoleni z pracy, będą pozbawieni wskazówek i ukierunkowania oraz nie będą mieli najlepszych perspektyw rozwoju zawodowego. Wydajność znacznie spadnie, a firma na tym ucierpi.

W Calibre meble biurowe Londyn to nie tylko nasza działalność, ponieważ naszym priorytetem jest zapewnienie, aby style zarządzania personelem naprawdę uzupełniały się z naszymi pracownikami. Zauważyliśmy, że przynosi to duże korzyści, ponieważ wszyscy nasi pracownicy są bardzo zmotywowani i zgadzają się z naszą wizją. Oczywiście, zarządzanie personelem jest jeszcze ważniejsze dla starszych pracowników, ponieważ pomaga im stać się lepszymi liderami zespołu, pomagając w budowaniu zespołu pracowników, którzy wszyscy dążą w tym samym kierunku, w kierunku sukcesu firmy.

Poczuj się jak Pro Manager w swoim biurze, trochę jak poniższa ikona. #BossMood

Różne style zarządzania personelem

Najważniejszym priorytetem przy ustalaniu, jak zarządzać pracownikami, jest określenie stylu, który będzie im najbardziej odpowiadał. Czy Twoi pracownicy składają się głównie z millenialsów? Czy są to pracownicy mieszani? Czy masz pracowników starszego pokolenia? Każdy rodzaj pracowników lepiej reaguje na inne style, więc określenie głównej grupy docelowej pomoże Ci zdecydować, jaki styl zarządzania jest najlepszy.

Oczywiście, takie postępowanie ma wiele zalet. Jeśli znajdziesz styl, który najlepiej do Ciebie pasuje, szybciej dotrzesz do sedna problemu i pomożesz pracownikom poczuć się bardziej wspieranym i zmotywowanym - co jest najważniejszym celem wysokiej jakości zarządzania personelem!

Przyjrzyjmy się teraz głównym typom zarządzania personelem:

Autokratyczny styl zarządzania

Autokratyczny styl zarządzania jest pod wieloma względami dość staromodny, ale w przypadku niektórych osób sprawdza się bardzo dobrze. Ten styl oznacza, że generalnie mówi się pracownikom, co mają robić, a jeśli tego nie zrobią, można zastosować wobec nich środki dyscyplinarne. W tym przypadku pracowników bardziej motywuje troska i strach niż ekscytacja czy autentyczna radość z wykonywanej pracy. W przypadku błędu lub problemu pracownik może znaleźć się przy jednym z bardziej formalnych stołów w sali konferencyjnej, gdzie rozpocznie się rozprawa dyscyplinarna.

Można by pomyśleć, że to wszystko jest bardzo negatywne, ale są pewne plusy, jak i minusy. Na przykład w tym stylu wszyscy pracownicy wiedzą, co mają robić i znają swoje obowiązki. Nie ma tu miejsca na nieporozumienia. Wadą jest to, że wszelkie nowe pomysły mogą nie zostać wysłuchane przez pracodawcę, a to nie odpowiada pracownikom, którzy chcą się wspinać po szczeblach kariery i dążą do awansu.

Możliwe jest stosowanie autokratycznego stylu zarządzania w ramach innego stylu, np. stosowanie go wtedy, gdy wymaga tego sytuacja. Jest to szczególnie przydatne w kwestiach dyscyplinarnych, np. gdy pojawia się problem i trzeba się nim zająć w bardziej zdecydowany sposób, lub gdy z jakiegoś powodu interesy nie idą najlepiej i konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań. W dłuższej perspektywie autokratyczny styl zarządzania nie jest jednak zalecany.

Konsultacyjny styl zarządzania

Konsultacyjny styl zarządzania jest zupełnym przeciwieństwem stylu autokratycznego, o którym właśnie wspomnieliśmy. W tym przypadku kierownictwo konsultuje się (stąd nazwa) z pracownikami przed podjęciem jakichkolwiek poważnych decyzji lub zmian i poszukuje informacji zwrotnych, aby dowiedzieć się, jak można coś zrobić lub wdrożyć lepiej. Jest to bardziej swobodny i nieformalny styl zarządzania, który zwykle wiąże się z bardziej swobodnymi spotkaniami, a nie biurowymi krzesłami wokół stołu w sali konferencyjnej.

Oczywiście zaletą tego stylu jest to, że pracownicy czują, że ich opinie i poglądy są cenione i mogą mieć duży wpływ na wszelkie zmiany w sposobie pracy lub codziennych zadaniach. Istnieje również prawdopodobieństwo, że menedżerowie będą zawsze dostępni, więc pracownicy mogą dzwonić i rozmawiać, kiedy tylko czują taką potrzebę.

Taki styl pracy pod wieloma względami wydaje się idealny, ale jak to ze wszystkim bywa, ma kilka minusów. Nie każdy typ pracownika będzie dobrze reagował na ten styl, a jeśli wśród pracowników jest ktoś nieuczciwy, może on wykorzystać "łagodniejszą" wersję zarządzania. Ogólnie rzecz biorąc, większość pracowników będzie jednak czuła, że dzięki temu stylowi firma ich docenia. To, czy opinia i poglądy pracownika rzeczywiście wpływają na ostateczną decyzję, to już inna sprawa, ponieważ w przypadku tego stylu w podejmowanie decyzji zaangażowanych jest wiele różnych osób, co może utrudnić dokonanie ostatecznego wyboru.

Perswazyjny styl zarządzania

Zarządzanie perswazyjne plasuje się gdzieś pośrodku dwóch ostatnich omawianych stylów. Menedżerowie są ostatecznie odpowiedzialni za podejmowanie decyzji, ale przekazują je pracownikom w taki sposób, aby mogli oni przekonać się, dlaczego jest to najlepszy wybór, stąd słowo "perswazyjny". W tym przypadku zarządzanie perswazyjne jest bliższe autokratyzmowi, ponieważ decyzja została już podjęta, a menedżerowie starają się jedynie udowodnić pracownikom, dlaczego jest to właściwy wybór, aby spróbować stłumić wszelkie obawy i wątpliwości w szeregach.

Również w tym przypadku istnieją plusy i minusy. Style perswazyjne umożliwiają menedżerom sprawowanie ostatecznej i zdecydowanej kontroli nad decyzjami, bez konieczności konsultowania się w dużym stopniu z pracownikami. Efektem końcowym jest przekonanie pracowników, że ich wybór jest słuszny, więc na wiele sposobów łagodzi to cios i pomaga pracownikom spojrzeć na sprawy z innego punktu widzenia. Również ten styl nie powinien być stosowany na dłuższą metę, ponieważ jeśli przez dłuższy czas pracownicy zauważą, że ich opinie i poglądy nie są wysłuchiwane lub że nie są z nimi konsultowane, mogą pojawić się problemy i ogólny brak morale. W pewnych sytuacjach, które wymagają podejmowania szybkich decyzji bez większych konsultacji, jest to jednak dobra opcja.

Demokratyczny styl zarządzania

Styl demokratyczny jest bardzo podobny do sposobu działania demokratycznego rządu. W tym przypadku decyzje podejmowane są większością głosów, co może być przydatne w przypadku dużych zmian w organizacji. Uważa się, że jest to najbardziej sprawiedliwy sposób podejmowania decyzji na dużą skalę, ponieważ w przypadku ostatecznego głosowania nikt nie może uznać, że wynik został sfałszowany lub przejęty przez kierownictwo. W tym przypadku pracownicy i członkowie kierownictwa pracują wspólnie, aby dojść do ostatecznego wyboru i stworzyć wizję, która będzie najlepsza dla wszystkich zainteresowanych.

W większości przypadków tworzona jest grupa fokusowa, zazwyczaj składająca się z pracowników różnych szczebli, która przekazuje zespołowi kierowniczemu informacje i pomysły od swoich kolegów. Wszystko to jest sprawiedliwie brane pod uwagę. Choć wszystko to brzmi bardzo pozytywnie, istnieją też minusy, a głównym z nich jest czas, jaki może zająć podjęcie ostatecznej decyzji, oraz fakt, że kierownictwo może mieć mniejszą kontrolę nad całością.

Chaotyczny styl zarządzania

Trudno jest określić ten styl zarządzania jako prawdziwy, ponieważ w tym przypadku pracownicy dosłownie robią wszystko, co uważają za najlepsze, a kierownictwo nie udziela im zbyt wielu wskazówek. Niektórzy menedżerowie stosujący ten styl uważają, że dzięki niemu pracownicy stają się bardziej niezależni i czują, że mają większy wpływ na to, jak zarządzana jest organizacja. Może to jednak prowadzić do totalnego chaosu, jak sama nazwa wskazuje, ze względu na brak zasad i polityki. Bez przynajmniej luźnych wytycznych firma o długotrwałym chaotycznym stylu zarządzania może stać się dosłownym chaosem, w którym niewiele da się zrobić, aby podejmować skuteczne decyzje.

Który z tych powszechnych stylów jest Waszym zdaniem najlepszy? Najwłaściwszą odpowiedzią na to pytanie jest to, że każda organizacja ma swój styl, który pasuje do jej specyfiki, a jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich. Być może najlepszym wyborem jest umiejętność mieszania stylów zarządzania od czasu do czasu, w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. W niektórych sytuacjach autokratyczny styl zarządzania może być jedynym właściwym rozwiązaniem, ale w innych można znaleźć się w sytuacji demokratycznej, co pomoże osiągnąć najlepsze rezultaty dla firmy i pracowników.

Niewiele jest sytuacji, w których chaotyczny styl zarządzania jest naprawdę najkorzystniejszą opcją, ale niezależnie od tego są firmy, które w różnym stopniu wolą stosować tę luźną wersję.

Bez względu na to, który styl wybierze dana organizacja, nie ma wątpliwości, że skuteczne zarządzanie personelem ma kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wystarczy spojrzeć na wielkie firmy, które w pełni opanowały sztukę efektywnego zarządzania, takie jak Google, Adobe, FedEx Corporation czy Sage Products Inc. Każda z tych organizacji znana jest z tego, że odniosła duży sukces w swojej niszy i choć w dużej mierze jest to zasługa ich produktów i usług, to w ogromnej części wynika ze sposobu, w jaki motywują i zarządzają swoimi pracownikami, aby pracowali jak najciężej dla marki i przyszłości firmy.

W Calibre jesteśmy głównymi zwolennikami znalezienia najlepszej techniki dla poszczególnych pracowników i wykorzystania jej do zwiększenia wydajności i morale. Znalezienie idealnej równowagi jest kluczem do sukcesu każdej firmy, a my staramy się to osiągnąć, różnicując nasze podejście w zależności od sytuacji. Kilka technik, które wypróbowaliśmy, to m.in:

- Wykorzystanie stref relaksu, takich jak kabiny biurowe lub kanapy biurowe, do prowadzenia nieformalnych rozmów lub spotkań z małymi zespołami pracowników

- jak najlepsze wykorzystanie różnych obszarów biura, w zależności od różnych spraw pracowniczych, którymi musimy się zająć

- Zapewnienie ogólnego komfortu i zadowolenia naszych pracowników poprzez zapewnienie im wsparcia w codziennych obowiązkach, np. poprzez biurko z regulacją wysokości lub najwygodniejsze ergonomiczne krzesła biurowe. Nigdy nie należy lekceważyć faktu, że komfort pracownika ma kluczowe znaczenie dla tego, jak ciężko pracuje. Jeśli szukasz pomysłów, sprawdź w Internecie hasło "meble biurowe w pobliżu mnie" i zapoznaj się z opcjami mebli biurowych na zamówienie.

- Aby stworzyć odpowiednie otoczenie, używaj stref relaksu do nieformalnych spotkań i bardziej formalnych stref z biurkami biurowymi lub stołami do posiedzeń zarządu do poważnych spraw pracowniczych.

Znalezienie właściwej równowagi pomiędzy pracownikami jest kluczem do zapewnienia sprawnego funkcjonowania każdej organizacji. W ramach tego wszystkiego istnieją dwa znane systemy zarządzania personelem, o których warto wiedzieć w ramach całego procesu; są to McKinsey 7S Framework oraz Teoria X i Y McGregora.

McKinsey 7S Framework analizuje sposób, w jaki organizacja jest zorganizowana, np. jej strukturę hierarchiczną, poprzez zbadanie siedmiu elementów, takich jak strategia, struktura, systemy, wspólne wartości, styl, personel i umiejętności. Uważa się, że wszystkie te elementy muszą działać na odpowiednim poziomie, aby firma mogła odnieść sukces w dłuższej perspektywie.

Jest to przydatne narzędzie w okresach, gdy w organizacji mogą nastąpić zmiany, np. przetasowania, gdy mają być wdrażane nowe strategie, a także gdy ma dojść do fuzji. Model ten został opracowany w latach 80. i od tego czasu był wielokrotnie wykorzystywany, podkreślając, jak poszczególne aspekty działalności firmy łączą się ze sobą, tworząc poczucie harmonii lub dysonansu. Model ten można łatwo wykorzystać do oceny organizacji jako całości.

Z drugiej strony mamy teorię X i Y McGregora. Jeśli chodzi o zarządzanie personelem, co robimy w Calibre, bez wątpienia lepiej jest skłaniać się ku teorii Y. Obie te teorie koncentrują się na różnych aspektach zarządzania personelem. Obie te teorie koncentrują się na różnych aspektach interakcji między ludźmi i ich funkcjonowania w miejscu pracy. Jedna z nich jest negatywna (X), a druga pozytywna (Y).

Teoria X sugeruje, że pracownik ma negatywną osobowość w pracy i nie chce pracować, a często jest przekonywany lub zmuszany do pracy pod groźbą kary. W takim przypadku autorytarny styl zarządzania jest jedynym rozwiązaniem. Z drugiej strony, teoria Y dotyczy bardziej zmotywowanego typu pracownika, który reaguje na prośby o opinie i informacje zwrotne. W tym przypadku wymagany jest bardziej pozytywny styl zarządzania.

Korzyści płynące z zarządzania personelem

Najważniejsze korzyści płynące z zarządzania personelem mówią same za siebie, ale dla większej przejrzystości podkreślmy je.

Większa motywacja i wydajność

Pracownik, który czuje się wspierany i zmotywowany, zawsze będzie pracował ciężej niż pracownik, który ma poczucie, że jego przełożony o niego nie dba i po prostu patrzy na zegar, czekając, aż nadejdzie czas powrotu do domu. Wspólna praca oznacza, że pracownicy czują się doceniani, a na podstawowym poziomie ludzkim jest to coś, czego pracownicy potrzebują. Wysokiej jakości styl zarządzania, dopasowany do potrzeb wszystkich pracowników, zapewni zaspokojenie potrzeb każdej osoby, która dla Ciebie pracuje, a to oznacza, że ogólny poziom produktywności poszybuje w górę.

Z biznesowego punktu widzenia nie ma w tym żadnych wad, a z punktu widzenia pracownika poczucie bycia docenionym, zmotywowanym i wysłuchanym to kwestie, które przyczynią się do wzrostu morale i ogólnego zadowolenia.

Identyfikacja mocnych i słabych stron

Dobry menedżer o wysokiej jakości stylu zarządzania jest w stanie dużo lepiej zidentyfikować mocne i słabe strony poszczególnych pracowników, ponieważ jest dosłownie dostrojony do nich na wyższym poziomie. Obserwując pracowników i konsultując się w różnych sprawach, menedżerowie mogą udzielać informacji zwrotnych na temat tego, co można poprawić, a także chwalić za dobrze wykonaną pracę. Oba te elementy przyczyniają się do rozwoju pracowników w przyszłości i pomagają motywować ich do większej wydajności i morale.

Kolejną kwestią, która łączy się z tą korzyścią, jest fakt, że dzięki możliwości określenia mocnych i słabych stron kierownictwo może sprawiedliwie i właściwie przydzielać pracę, nie przeciążając pracowników, co prowadzi do stresu i wypalenia zawodowego. To wszystko pomaga uniknąć problemów, zamiast rozwiązywać je po fakcie.

Pracownicy czują się bardziej zaangażowani

Wybór odpowiedniego stylu zarządzania gwarantuje, że pracownicy czują się zaangażowani i konsultowani w różnych kwestiach dotyczących ich roli w organizacji, a także organizacji w szerszym wymiarze. To również podnosi morale i pewność siebie oraz pomaga zachęcić pracowników do pójścia o krok dalej w ich pracy, aby wesprzeć wizję firmy, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Dzięki temu pracownicy czują się pewniej, gdy przedstawiają swoje sugestie i pomysły, ponieważ wiedzą, że zostaną przynajmniej wysłuchani, a nie zestrzeleni bez zwrócenia uwagi na to, co powiedzieli.

Zmniejsza się liczba wykroczeń

Rozwiązywanie problemów i postępowanie dyscyplinarne to część zarządzania, która nigdy nie jest przyjemna, ale takie sytuacje zdarzają się od czasu do czasu. Dzięki skutecznemu i przejrzystemu stylowi zarządzania częstotliwość występowania wykroczeń jest znacznie mniejsza, co pozwala ograniczyć wszelkie problemy wśród pracowników i zapewnia utrzymanie harmonii w biurze.

Pracownicy znają swoją rolę i obowiązki

Właściwy styl zarządzania gwarantuje, że pracownicy wiedzą, jaka jest ich rola, jakie są ich ograniczenia, a także znają swoje ogólne obowiązki w organizacji. Taka przejrzystość pozwala ograniczyć nieporozumienia i usprawnić pracę biura. Gwarantuje to także, że jeśli pracownik będzie chciał zasięgnąć porady w sprawie organizacyjnej, np. chciałby rozważyć możliwość przerwania kariery zawodowej, wie, jaką drogą należy podążać, i wie, że jego prośba lub sugestia zostanie wysłuchana uczciwie i dokładnie.

Wiedza na temat roli i obowiązków może także pomóc w procesie wyznaczania celów i przyszłego rozwoju pracowników, w czym menedżerowie powinni być w stanie ich wspierać.

Wysokiej jakości zarządzanie personelem zapewnia sprawiedliwość we wszystkich obszarach

Prawdopodobnie największą zaletą jest to, że pracownicy są pewni, że wszystko, co dzieje się w firmie, odbywa się w sposób uczciwy. Dotyczy to awansów, rekrutacji, wszystkiego, co jest związane z polityką firmy, poważnych zmian w organizacji, a także zmian ról zawodowych. Organizacja oczekuje także informacji zwrotnych i opinii, co z kolei podnosi morale ze względu na większe zaufanie i poczucie wartości.

Wady zarządzania personelem

Oczywiście, wszystko w życiu ma swoje potencjalne minusy i choć jesteśmy zwolennikami skutecznego zarządzania personelem, zdajemy sobie sprawę, że mogą wystąpić również minusy, gdy nie zostanie wdrożony właściwy styl zarządzania. Dla pełnego obrazu sytuacji, przeanalizujmy możliwe minusy zarządzania personelem.

Zarządzanie personelem może być czasochłonne

Członek kierownictwa musi poświęcić sporo czasu na papierkową robotę i konsultacje z pracownikami, aby zapewnić sprawny przebieg całego procesu. Jest to z pewnością czasochłonne, co może być postrzegane jako wada, jeśli firma jest mała i nie ma odpowiedniej liczby pracowników, którzy mogliby poświęcić się tej sprawie. Należy w pełni zaangażować się w zarządzanie personelem wysokiej jakości i stale je realizować.

Menedżer musi mieć odpowiednie nastawienie przez cały czas

Poza czasem pracy, menedżer musi mieć odpowiednie nastawienie przez cały czas, w przeciwnym razie pracownicy mogą być łatwo zirytowani lub zniechęceni całym procesem. Menedżer nie będzie lubiany przez 100% czasu, ale zawsze musi być sprawiedliwy i konsekwentny. W przypadku dużej liczby pracowników może to być trudne zadanie i mogą pojawić się problemy, jeśli tak się nie stanie.

Za wszelką cenę należy unikać uprzedzeń

Wspomnieliśmy już o postawie, ale kolejną rzeczą, która może łatwo wywołać konsternację w szeregach pracowników, jest możliwość wystąpienia uprzedzeń. Może to nawet nie być zamierzone, ale każda sugestia o stronniczości w stosunku do konkretnego działu, zespołu lub pracownika może łatwo spowodować zakłócenia i ewentualny odwet. Kiedy już do tego dojdzie, może być bardzo trudno przywrócić właściwy bieg spraw.

Często zadawane pytania

Do tej pory powinieneś być już przekonany do idei efektywnego zarządzania personelem, a w Twojej głowie powinno roić się od pomysłów, jak wprowadzić najlepszy styl dla Twojej organizacji. Zarządzanie personelem obejmuje tak wiele podkategorii, począwszy od rozwiązywania problemów, poprzez zachęcanie pracowników do rozwoju, organizowanie szkoleń, a skończywszy na projektowaniu przestrzeni biurowej w celu zapewnienia komfortu i produktywności.

Aby wszystko podsumować, sprawdźmy kilka najczęściej zadawanych pytań.

Co to jest zarządzanie personelem?

Zarządzanie personelem polega na kierowaniu, motywowaniu i ogólnym codziennym zarządzaniu pracownikami. Obejmuje ono określanie i wdrażanie szkoleń, rozwój pracowników, pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, rozwiązywanie kwestii dyscyplinarnych i problemów związanych z dyscypliną, rozwiązywanie konfliktów oraz zapewnianie sprawnego funkcjonowania i zadowolenia pracowników.

Jakie są główne style zarządzania personelem?

Główne style to: autokratyczny, konsultacyjny, chaotyczny, demokratyczny i perswazyjny. W większości organizacji istnieje jeden styl nadrzędny, ale menedżerowie mogą od czasu do czasu korzystać z innych stylów, gdy pojawiają się pewne problemy lub sytuacje, lub w celu poradzenia sobie z konkretnym pracownikiem w trudnym okresie, np. w przypadku postępowania dyscyplinarnego lub konfliktu.

Co się dzieje, gdy firma źle zarządza personelem?

Gdy pracownicy nie czują się wspierani i doceniani, morale zaczyna spadać, a to oznacza, że ogólna wydajność spada. Pracownicy potrzebują ukierunkowania i motywacji - te dwie rzeczy zapewni dobry menedżer, ale potrzebują również wytycznych, w ramach których mogą pracować, i muszą mieć jasność co do swojej roli i obowiązków. Jeśli tak się nie dzieje, panuje chaos, a firma może szybko odnieść sukces i zakończyć się porażką. Pracownicy, którzy czują się rozczarowani ogólnym stylem zarządzania, są bardziej skłonni do opuszczenia firmy i ewentualnego przejścia do konkurencji, niż do pozostania w niej.

Jak skuteczne zarządzanie wpływa na sukces firmy?

Jak już wspomnieliśmy, skuteczne zarządzanie stanowi różnicę między sukcesem a porażką firmy. Wydajność jest znacznie wyższa, gdy pracownicy są zadowoleni i dobrze zarządzani, a ogólnie rzecz biorąc, firma może działać znacznie sprawniej, co w znacznym stopniu przyczynia się do sukcesu.

Wnioski:

I tak oto mamy przed sobą kompletny przewodnik po zarządzaniu personelem. Co teraz sądzisz o tym temacie? W Calibre jesteśmy wielkimi zwolennikami efektywnego zarządzania zespołem i budowania zespołu. Wierzymy, że tworzenie pozytywnego i myślącego przyszłościowo środowiska pracy dla pracowników przynosi fantastyczne korzyści całej firmie. Nie chodzi nam tylko o magazyn biurowy i sprzedaż mebli biurowych, takich jak biurka z ławkami, ale o budowanie pozytywnego wizerunku i sukcesu firmy, a efektywne zarządzanie pomaga nam to osiągnąć.

Efektywne zarządzanie personelem nie musi być skomplikowane, a sprowadza się do słuchania pracowników, bycia sprawiedliwym i przejrzystym w ramach wytycznych firmy. Na przykład, jesteśmy zwolennikami regularnych spotkań z zespołami i poszczególnymi pracownikami, słuchamy ich i prosimy o sugestie, zawsze też klepiemy po plecach i wyrażamy uznanie za świetnie wykonaną pracę. Zawsze też staramy się oferować elastyczne opcje pracy, jeśli tylko jest to możliwe. Wszystko to pomogło nam zbudować szczęśliwych, pozytywnych i odnoszących sukcesy pracowników, którzy wszyscy pracują na rzecz jednego wspólnego celu.

Skuteczne zarządzanie personelem = zwiększona wydajność pracowników, tak jak na poniższej ilustracji:

Teraz Twoja kolej, aby podzielić się z nami swoją opinią! Co sądzisz o zarządzaniu personelem w ogóle? Czy zdarzyło Ci się w przeszłości spotkać wspaniałego menedżera, a jeśli tak, to co takiego zrobił, że zwróciło Twoją uwagę? Z drugiej strony, czy doświadczyłeś/aś złego stylu zarządzania i jak się wtedy czułeś/aś? Wszyscy możemy się zgodzić, że zarządzanie jest kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie lub porażce firmy, ponieważ w ostatecznym rozrachunku firma to przede wszystkim pracownicy, ich zaangażowanie i zadowolenie z pracy w organizacji. Podziel się z nami swoimi pomysłami w komentarzu poniżej!

Tobiasz Bronicki

Szef działu konserwacji niszczarek